NAŠE SPOLEČNOST

Vše to začalo před více než 70 lety s vypůjčenými 56 Německými markami na nákup žebříku, darovanou jelenicí, starými ručníky a kbelíkem, následně se firma během několika let vyvinula do velké, mezinárodně aktivní a úspěšné společnosti pro správu budov.

GÖTZ Grupe znamená kvalitu, flexibilitu a transparentnost – hustá pobočková síť, promyšlený systém podpory a naše lokální kontakty jsou základem pro dosažení společných cílů. Ve spolupráci s našimi klienty a zákazníky vyvíjíme řešení na míru, abychom jim poskytli dlouhodobou strategickou výhodu.

100 poboček a 16 000 lidí

Zahrnujeme všechny oblasti Facility managementu

Máme celkem více než 100 poboček v Německu, Rakousku, Švýcarsku, České republice, Polsku a Maďarsku, kde naše služby vykonává více než 16 000 lidí.

Akcenty pro celou skupinu jsou stanoveny z podávání vedení se sídlem v Regensburgu a z administrativního střediska v Chemnitzu. Administrativní místa se starají o ostatní pobočky.

Procesně orientovaná organizace v oblasti služeb by měla přispívat k tomu, aby byla schopna tyto hlavní zásady efektivně implementovat. Za účelem implementace podnikové politiky podstupuje GÖTZ Gruppe pravidelně procesy neustálého vzdělávání a zlepšování, aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů kvality.

Náš příslib výkonnosti

Základní kameny jako blízkost k zákazníkovi, vysoká spokojenost zaměstnanců, společenská odpovědnost a efektivní organizace pro skupinu společností jsou popsány ve firemních principech. Ty udávají trend a jsou závazné pro každého zaměstnance.

Procesně orientovaná organizace v oblasti služeb by měla přispívat k tomu, aby byla schopna tyto hlavní zásady efektivně implementovat. Za účelem implementace podnikové politiky podstupuje GÖTZ Gruppe pravidelně procesy neustálého vzdělávání a zlepšování, aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů kvality.

Firemní vedoucí skupiny Götz

Jak pracujeme a co je pro nás důležité

Götz Group znamená kvalitu, flexibilitu a transparentnost – hustá pobočková síť, promyšlený systém podpory a naše lokální kontakty jsou základem pro dosažení společných cílů.

Investice do budoucnosti jsou pro nás důležité. Proto podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců prostřednictvím neustálého dalšího vzdělávání ve vlastní Götz Academy naší společnosti. Důvěryhodná a kooperativní spolupráce na všech úrovních a také dlouhodobá angažovanost vysoce kvalifikovaných a motivovaných pracovníků tvoří základ kvality našich služeb..

Jako rodinný podnik třetí generace cítíme povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců, dbát na ochranu životního prostředí a zajistit trvalou kvalitu našich služeb pro zákazníky. Odpovědné a ohleduplné zacházení se zdroji, které nám příroda dává, je pro nás samozřejmostí.

Díky našemu "zažitému" integrovanému systému řízení, který je certifikován podle norem DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 a DIN ISO 45001 a dalších oborových norem, od sebe požadujeme, aby všechny procesy, kompetence a odpovědnosti byly komplexně upraveny a aby byly vždy dodržovány všechny stanovené normy.

Kromě toho investujeme do manažerů budoucnosti udělováním německých stipendií na univerzitě v Regensburgu, OTH Regensburg, TU Chemnitz, univerzitě v Greifswaldu a univerzitě Friedricha Alexandra v Erlangenu-Norimberku. Podporujeme také mladé talenty z Regensburgu prostřednictvím programu na podporu mladých talentů "FORTALENTS", který jsme sami založili.

Štíhlá podniková struktura a krátké rozhodovací cesty pomáhají skupině Goetz rychle a pružně reagovat na nové situace a výzvy na trhu. Procesní inženýrství a technologické inovace jsou nezbytné pro neustálou optimalizaci poměru nákladů a přínosů pro nás i naše zákazníky.